ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  • ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ SADRΑ ΔΕ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
  • ΣΤA ΠΡΟΙΟΝΤΑ SADRA ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 960.000.000 ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΕ 1ml
  • ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ SADRA ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤA ΠΡΟΙΟΝΤΑ SADRA ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ.

Πιστοποιητικά Sadra

Powered By ClickFunnels.com